Условия использования

Згода на обробку персональних даних

Я, клієнт, даю згоду на зберігання та обробку моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, місця проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти з боку Виконавця відповідно до наступної мети:

 • надання клієнту послуг з виготовлення рекламної продукції, розробки графічних макетів та інших послуг у сфері рекламних комунікацій.

Виконавець зобов’язується здійснювати обробку персональних даних відповідно до вимог законодавства України з обробки персональних даних.

Я даю згоду з тим, що мої персональні дані можуть бути передані третім особам, якщо цього вимагають умови надання заявлених мною послуг.

Я доручаю Виконавцю, в разі, якщо цього вимагають правила та / або Регламенти відповідних сервісів, служб, публічних доменів опублікувати мої персональні дані в базах даних відповідних сервісів, служб чи реєстрах, за формою та розмірами, необхідними для функціонування таких сервісів, служб, реєстрів.

Я згоден з тим, що відмова від надання згоди на обробку персональних даних або його відкликання може привести до наступного:

 • Відмова з боку Виконавця в наданні відповідних послуг, якщо ці послуги не можуть бути надані без необхідності в обробці персональних даних клієнта;
 • Вилучення або припинення персональної сторінки сервісу, у разі неможливості його супроводу та працездатності без необхідності обробки персональних даних клієнта.

Права клієнта по відношенню до його персональних даних вказані в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Якщо клієнт має намір відкликати свою згоду на обробку його персональних даних з боку Виконавця, він робить такий відгук шляхом направлення на адресу Виконавця відповідного розпорядження в простій письмовій формі.

Умови використання

Це Сервісна угода (далі — Угода) регламентує порядок надання/отримання послуг, виконання робіт або виготовлення продукції інтернет-сервісом gromov.com.ua (далі — Сервіс). Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

Для особи, яка надає свій дизайн для замовлення продукції або послуг (далі – Покупець або Користувач), актом повного прийняття цієї Угоди є заповнення і відправка форми реєстрації на сайті.

Якщо Покупець не згоден з будь-яким з пунктів цієї Угоди, або з Угодою в цілому, йому необхідно утриматися від здійснення реєстрації або покупки послуг відповідно.

Використання послуг Сервісу передбачає згоду Покупця з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ним цієї Угоди. Керуючою компанією Сервісу є ФОП Громова Ж.В. (далі — Керуюча компанія), зареєстрована як фізична особа-підприємець за законодавством України.

Керуюча компанія здійснює загальне адміністрування Сервісу, підтримку його програмно-апаратного комплексу, технічну та консультаційну підтримку Покупця, підтримку продажу товарів та послуг особисто або третіми особами.

Приймаючи цю Угоду, Покупець Сервісу підтверджує, що:

 1. він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;
 2. його дії дійсно спрямовані на отримання послуг або робіт Сервісу, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею Сервісу, використовувати сервіс нецільовим чином (наприклад, як обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації та ін.), дискредитувати Сервіс, дистриб’юторів чи інших користувачів і т.п .;
 3. за заявою Користувача, його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
 4. контактна інформація, яка надається Користувачем Сервісу, є вірною, повною та актуальною;
 5. при проведенні платежів із використанням Сервісу Користувач має законні права на здійснення цих платежів;
 6. платежі від Сервісу Користувачеві не здійснюються.

Діяльність Сервісу регламентується законодавством України, а також міжнародними правовими нормами, що діють на території України.

 1. ПОСЛУГИ ПОКУПЦЯМ

1.1. Сервіс надає Покупцям ексклюзивні послуги із забезпечення друку поліграфічної продукції та інших рекламних послуг.
Замовлення, яке створює Покупець, містить в собі усі істотні умови договору замовлення на створення поліграфічної продукції, виконання робіт, надання послуг. Створюючи таке замовлення та/або сплачуючи грошові кошти, Покупець робить публічну (відкриту для невизначеного кола осіб) пропозицію до укладання відповідного договору на виконання замовлення. Будь-який Виконавець має право прийняти таку пропозицію та виконати замовлення, у зв’язку з чим набуває права на оплату.
1.2. Кожний готовий виріб, вироблений Сервісом в рамках надання послуг, виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця. Повернення і обмін виробів з печаткою належної якості, які не підійшли за кольором, розміром, не проводиться (згідно «Правил побутового обслуговування населення», затверджених постановою КМ України від 16.05.1994 за номером 313).

1.2.1. Графічні макети, що були розроблені дизайнерами сервісу, гарантовано зберігаються на сервері 6 місяців з моменту виконання замовлення. Замовник у будь-який час протягом даного періоду має право отримати дані файли для власних потреб. У разі відсутності графічних макетів після закінчення даного періоду Сервіс відповідальності не несе.
1.3. Для мінімізації негативних наслідків, пов’язаних з невідповідністю готового виробу належної якості його уявному очікуванню, Покупцям наполегливо рекомендується ознайомитися з довідковими матеріалами Сервісу до моменту розміщення замовлення. Список довідкових матеріалів публікується на сайті Сервісу.
1.4. Сервіс використовує сучасні технології, обладнання та матеріали для надання ексклюзивних поліграфічних послуг високої якості. У той же час, як і в будь-якому виробництві, не виключені можливості появи браку внаслідок людського чинника, ситуативної некоректної роботи обладнання, вхідного браку від постачальників матеріалів і т.д. Сервіс проводить обмін або повернення коштів за вироби неналежної якості в разі, якщо претензія була пред’явлена протягом 3 днів з моменту отримання виробу, він не експлуатувався, втрата якості сталася до моменту відправки виробу Покупцеві. Для встановлення об’єктивних причин втрати якості Сервіс має право провести спеціалізовану експертизу.
1.5. Відповідальність за вміст зображення, надрукованого на виробі, і, зокрема, за відповідність файлу, переданого у виробництво та узгодженого макету після розробки його дизайнером сервісу, несе Покупець. Сервіс не несе відповідальності і не зобов’язаний робити заміну виробу або повернення грошей у разі, якщо фактично надрукований виріб відрізняється від його зображення в магазині з вини Покупця. Однак при отриманні обґрунтованої і аргументованої претензії від Покупця, адміністрація Сервісу може на свій розсуд здійснити заміну виробу або повернення грошей.
1.6. У разі, якщо відсутність або бездіяльність Покупця перешкоджає нормальному наданню послуги (наприклад, при відсутності Покупця за адресою в узгоджений з кур’єрською службою час доставки, неотримання Покупцем замовлення на пошті у встановлені поштовою службою країни отримання терміни і т.д.), Сервіс має право вимагати покриття Покупцем витрат на повторне надання послуги цілком або частково (в тому числі на оплату вартості доставки, упаковки, виготовлення).
1.7. Покупець гарантує, що авторські права на всі зображення та інші об’єкти авторського права, надані Покупцем в процесі замовлення послуг або продукції, належать Покупцю або використовуються ним на відповідній правовій підставі.
Покупець гарантує, що йому належить право власності або інше відповідне право на знаки для товарів та послуг (торговельна марка), що використані ним при замовленні послуг або продукції.
Покупець несе повну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, що належать Сервісу або третім особам.
Сервіс за жодних обставин не несе відповідальності перед третіми особами за наслідки, що спричинені ним діями або бездіяльністю Покупця із використанням Сервісу.
1.8. Для оперативного інформування про зміни в порядку надання послуг Сервісу, графіку роботи, так само як і для передачі інших актуальних новин і повідомлень Покупець погоджується отримувати від Сервісу як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами e-mail, sms, push — повідомлення, телефонного та факсимільного зв’язку, звичайного поштового зв’язку. Сервіс надає можливість припинення підписки за бажанням Покупця.

 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

2.1. Користувачі зобов’язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / купують. Сервіс не продає і не передає інформацію про Користувачів третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.
2.2. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу, можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.
2.3. Сервіс здійснює усі необхідні заходи для захисту персональних даних, що отримує. Оброблення персональних даних відбувається виключно у суворій відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» та Європейської Конвенції про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних (GDPR).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ. ВІДМОВА

3.1. Сервіс діє в інтересах своїх Покупців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Сервісом і його Користувачами, так і за участю третіх осіб, Сервіс здійснює всі законні і етичні заходи для захисту законних і обґрунтованих інтересів Користувачів.
3.2. Всі надані послуги надаються за принципом «як є», задіяні технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)
3.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Сервіс несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.4. Сервіс не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.5. Сервіс не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.
3.6. Сервіс залишає за собою право припинити обслуговування Покупця в таких випадках:
3.6.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету: спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / релігійну ворожнечу, пропаганда важких наркотиків, деструктивних ідеологій (комунізм, фашизм, релігійні секти тоталітарного штибу) і т.і.;
3.6.2. зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Сервісу або ж на дискредитацію Сервісу;
3.6.3. вчинення Покупцем дій, що не відповідають Умовам використання та іншим правилам, встановленим Сервісом;
3.6.4. в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.
3.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» використання імені фізичної особи можливе лише за умови надання цією особою письмової згоди на обробку її персональних даних. Інтернет – сервіс Gromov.com.ua, при отриманні замовлення, вважає, що Покупець діє відповідно до зазначеної згоди фізичної особи. У разі наявності сумнівів щодо існування такої згоди, Інтернет – сервіс Gromov.com.ua має право відмовити Покупцю у наданні послуг.
3.8. Сервіс не обізнаний та не несе відповідальності за дії Покупця поліграфічної продукції з її подальшого використання.
3.9. Покупець несе повну відповідальність за відповідність замовлення положенням та вимогам, що містяться в Застереженні щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції.
3.10. Покупець зобов’язаний відшкодувати Сервісу усі збитки, що будуть йому спричинені та сплатити штраф в сумі 100 розмірів мінімальних заробітних плат, у зв’язку із пред’явленням вимог або претензій третіх осіб, у разі порушення Покупцем діючого в Україні або міжнародного законодавства, у тому числі, але не виключно, вимог Законів України «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки»;

 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

4.1. Ці Умови не є остаточними їх може бути змінено та доповнено Сервісом за власною ініціативою та на власний розсуд.
4.2. До складу цих Умов використання входить розділ «Застереження щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції».

 1. КОНТАКТИ

5.1. Контактні дані Сервісу розміщені у відповідному розділі на сайті Сервісу за адресою: www.gromov.com.ua

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
щодо змісту та форми замовлення на виготовлення поліграфічної продукції

Оскільки поліграфічна продукція може виступати рекламним засобом та, в будь — якому випадку, є носієм інформації, до оформлення замовлення на її виробництво пред’являються наступні вимоги:

За рахунок змісту або зовнішнього вигляду чи оформлення поліграфічної продукції забороняється: 
поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;
вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість людини;
наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються товаром, що відображений завдяки поліграфічній продукції;
використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;
рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;
вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;
імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
рекламувати послуги, пов’язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами;
розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів;
розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття/отримання суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють його будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується;
розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання.

Забороняються виробництво та розповсюдження поліграфічної продукції, яка: 
пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;
пропагує фашизм та неофашизм;
принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;
пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;
принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;
пропагує невігластво, неповагу до батьків;
пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.

Інформація, що є змістом поліграфічної продукції не може бути використана:
для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Вимоги щодо виробництва поліграфічної продукції з урахуванням її порнографічного характеру:

Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.
порнографія — вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти;
продукція порнографічного характеру — будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру;

Вимоги щодо виробництва поліграфічної продукції з урахуванням її еротичного характеру: 
Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного та сексуального характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

продукція еротичного характеру — будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, що містять інформацію еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою;

продукція сексуального характеру — будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, призначені для задоволення сексуальних потреб людини;

Способи оплати
1. Безготівковий розрахунок
• онлайн через інтернет-банкінг на офіційну карту-ключ або за допомогою виставлення інвойсів через систему LiqPay;
• згідно виставленого менеджером рахунки-фактури;
2. Готівковий розрахунок
• в офісі;
• в терміналі Приватбанк;
• в касі банку.
інструкції

Оплата онлайн:
Під час оформлення замовлення, Вам буде запропоновано зробити вибір способу оплати. При виборі «рахунки фактури» наш менеджер найближчим часом сформує документи для оплати.
Оплата згідно виставленого рахунку-фактури:
Після оформлення замовлення наш менеджер найближчим часом з Вами зв’яжеться для консультацій і уточнення всіх деталей, сформує документи для оплати на всі замовлені послуги. Ви зможете оплатити в касі відділення будь-якого банку, через термінал, онлайн-банкінг або з розрахункового рахунку Вашої фірми. При необхідності з юридичними особами та державними організаціями укладаємо договір.
Оплата готівкою:
Забір замовлення в офісі здійснюється після здійснення 50% передоплати при зв’язку з менеджером або, оформляючи замовлення на сайті, оплата в повному розмірі.
Примітки
• Виконання дизайнерських робіт здійснюється після 50% передоплати або укладення договору.
• Виготовлення рекламної продукції починається після повної або 50% оплати замовлення з парканом і доплатою в офісі.
• Виконання монтажних робіт здійснюється після 50% передоплати або укладення договору.
• Оплата замовлень проводиться без комісій.
• Виключно в національній валюті.
• Можлива тільки картами, випущеними на території України.
• Для нерезидентів виставляємо інвойс в необхідній валюті.

 

Доставка

Доставка здійснюється в день готовності в проміжку 13: 00-19: 00 Доставки немає: Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Бортничі, ЖК Чайка, Пуща-Водиця, Биківня, Вишневе, Бровари та приватний сектор. Ми не приймаємо заявки на доставку до певного часу, доставка здійснюється протягом дня. При отриманні замовлень обов’язково перевіряйте наявність всього товару, а також його зовнішній вигляд. У разі пошкодження товару, або неповної комплектації замовлення — необхідно зв’язатися з менеджером. З метою безпеки кур’єри доставляють товар виключно до під’їзду будинку, входу офісної будівлі. Послуга не передбачає підйом замовлень на поверх або на прохідну при доставці на адресу отримувача. Видача великогабаритного товару (1000х1000мм) і товару, вага якого перевищує 10 кг, проводиться з автомобіля водія. Вам самим необхідно подбати про доставку товару від автомобіля кур’єра до Вашого офісу. Для доставки максимальний розмір ПВХ і полотен з підрамником — 3000 * 2000мм. Максимальний розмір паперу, плівки, банерів без згину — рулон не більше 2000 мм в довжину. Якщо Вам необхідно доставити замовлення терміново або в певний час, ми можемо відправити таксі. Відправка таксі в години його роботи за рахунок одержувача. Ми викликаємо таксі самостійно і повідомляємо дані водія.

На відділення або кур’єром Нової Пошти

Термін доставки — зазвичай один робочий день, але якщо Ви замовляєте у віддалені райони — то 2-3 дня. Детально на сайті перевізника.
Страхова сума посилок — 600 грн. Замовлення відправляємо в день готовності зі складу в Києві.
За замовчуванням оплата доставки входить у вартість замовлення згідно «Спеціального тарифу» від нашої компанії.
«Спеціальний тариф» — це зручно і заощаджує на доставці від 30% і більше.
Як це працює: при оформленні замовлення і доставки його на відділення Нової пошти, автоматично до вартості додається 8% за доставку, але мінімум 30 грн за одну декларацію. У випадку з доставкою кур’єром Нової пошти — 8% або мінімальних 40грн.

Приклад з доставки
на відділення НП:

Ви оформили замовлення на 100 грн.
(8% = 8 грн.)
Вартість доставки виходить 30 грн.

Ви оформили замовлення на 1000 грн.
(8% = 80 грн.)
Вартість доставки виходить 80 грн.

За замовчуванням, один оформлений замовлення можна відправити тільки за однією адресою, але можна розбити не кілька, попередньо повідомивши про це менеджеру.
Термін зберігання замовлення на вашому відділенні — 5 днів, після чого він повертається нам на склад згідно договору з кур’єрською службою.

Нужен дизайн

Полиграфической продукции

Сменить пароль


Забыли пароль?

Окрывашка
Перейти к верхней панели